Termeni si conditii

Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiționată de respectarea termenilor și condițiilor generale detaliate mai jos. Dacă alegeți să vizitați site-ul și să accesați serviciile puse la dispoziție prin intermediul site-ului, vă asumați cunoașterea și acceptarea în totalitate a acestor termeni și condiții, care stau la baza contractului dintre noi și dumneavoastră.

Pagina www.cristinarigman.ro deținută de către RIGMAN CRISTINA PFA , cu sediul social în Turda, jud. Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. F12/1487/14.08.2014, având CUI 33482720, email  cristina@cristinarigman.ro. Pentru facilitarea transmiterii informațiilor, vom avea în vederea utilizarea termenului de Consultant pentru a ne referi la Rigman Cristina PFA, respectiv termenii de ”pagină” sau ”site” pentru a ne referi la site-ul www.cristinarigman.ro.

1. Ce este www.cristinarigman.ro

Pagina www.cristinarigman.ro  este un site de prezentare și facilitare a accesului publicului larg la serviciile oferite de Consultant în domeniile sale de expertiză așa cum sunt acestea explicitate pe site.

Consultantul își rezervă dreptul de a modifica serviciile, datele și prețurile fără nicio înștiințare prealabilă.

2. Condiții pentru utilizarea site-ului și accesarea serviciilor

Pentru a putea accesa serviciile puse la dispoziție de Consultant este necesar ca acestea să fie anunțate pentru o data ulterioară celei la care vă înscrieți, să completați un formular de înscriere care echivalează cu o comandă fermă și să efectuați plata cu ajutorul unui card bancar. Aveți obligația de a furniza informațiile care vă sunt solicitate și de a completa toate câmpurile în mod adecvat, complet, corect și real, așa cum acestea apar specificate în cuprinsul documentului de identitate sau de înregistrare a persoanei juridice în numele căreia faceți înscrierea.Consultantul nu poate fi făcut răspunzător pentru erorile incluse întenționat sau întâmplător în formular.

Poate să efectueze înscrierea orice persoană fizică cu vârsta minimă de 18 ani împliniți la data efectuării înscrierii.

Pagina poate fi utilizată doar pentru informare și înscriere la serviciile active. Site-ul nu poate fi utilizat pentru a se face vreo plată ilegală, frauduloasă, pentru a se posta sau transmite vreun material cu conținut defăimător, amenințător, obscen, indecent, instigator și altele asemenea. Sunteți pe deplin responsabil/ă pentru orice operațiune și/sau plată efectuată prin intermediul site-ului.

Accesarea serviciilor se va face față în față într-o locație și după un program anunțat de către Consultant, sau online conform indicațiilor de acces communicate de Consultant. Absența neanunțată a clientului nu poate fi invocată ca motiv pentru solicitarea retunării banilor. Imposibilitatea accesării serviciilor online datorată echipamentelor sau conexiunii la internet a clientului nu poate fi invocată.

3. Plata și facturarea

Prețurile afișate pe site, la fiecare serviciu în parte, reprezintă suma totală care va fi plătită de cumpărător.

Plata se poate face prin oricare dintre următoarele modalități: online, cu cardul, prin sistemul … urmând pașii de plată și instrucțiunile de plată oferite cu ocazia efectuării plății.

Nu suntem responsabili pentru procesarea în mod eronat a plății, pentru erorile înregistrate prin intermediul sistemului de plată, inclusiv, dar fără a se limita la, comisioanele impuse de banca dumneavoastră sau pierderile pe care le-ați suferi utilizând sistemul de plată cu cardul.

Este posibil să puteți beneficia de diverse oferte care sunt aduse la cunoștința publicului prin publicarea pe site în pagina de descriere a fiecprui serviciu și prin orice alte mijloacele de promovare alese de către Consultant.

Plata serviciilor se efectuează integral

Consultantul va emite fiecărui client o factură fiscală pentru serviciile achiziționate prin intermediul paginii. În acest scop vor fi solicitate date de facturare conform legislației în vigoare în momentul efectuării înscrierii. Factura fiscală va fi expediată prin email la adresa menționată în fomrularul de înscriere. Odată emisă, o factură nu poate fi modificată.

4. Garanție, renunțare și returnarea banilor

Pentru că înțelegem că pot interveni schimbări și pentru că ne dorim clienți mulțumiți, Consultantul acordă garanții speciale pentru serviciile achiziționate prin intermediul site-ului, pe care le puteți accesa fără proceduri birocratice, cu o simplă notificare trimisă la adresa cristina@cristinarigman.ro. În situația în care nu reușiti sau nu mai doriți să participați la sesiunile achiziționate prin intermediul site-ului trebuie să anunțați acest lucru cu minim 3 zile calendaristice înainte de data la care sunt programate sesiunile. Notificarea dvs. va fi procesată în cel mai timp scurt posibil, astfel încât să vă puteți recuperabanii plătiți pentru serviciile pe care nu le mai puteți accesa. În vederea returnării banilor, este posibil să vi se solicite furnizarea de date necesare în acest scop (cont IBAN, bancă, cod swift, titular cont, alte informații). În cazul în care nu furnizați datele solicitate, ne vom găsi în imposibilitatea de a vă returna banii. În cel mai scurt timp posibil de la primirea notificării veți primi prin email, la adresa de la care a fost trimisă notificarea, o confirmare a înregistrării cererii dumneavoastră de renunțare. Cererea de renunțare va fi primită numai dacă respectați termenul de 3 zile calendaristice înainte de data la care sunt programate sesiunile.

Oferim o garanție de 100% pentru serviciile noastre. În ipoteza în care, după participarea cu bună credință la sesiunile achiziționate, nu sunteți satisfăcut/ă de informațiie primate și experiența oferită, puteți solicita în termen de maxim 3 zile calendaristice de la încheierea sesiunilor, returnarea banilorprintr-o notificare trimisă la adresa cristina@cristinarigman.ro. Această garanție este valabilă numai cu condiția că ați participat integral pe toată durata de desfășurare a tuturor sesiunilor achiziționate. În vederea returnării banilor, este posibil să vi se solicite furnizarea de date necesare în acest scop (cont IBAN, bancă, cod swift, titular cont, alte informații). În cazul în care nu furnizați datele solicitate în termen de 3o de zile calendaristice, ne vom găsi în imposibilitatea de a vă returna banii. La expirarea celor 30 de zile calendaristice încetează garanția oferită și returnarea banilor nu mai este posibilă.

5. Răspundere și Limitări

Consultantul se obligă să furnize servicii la un înalt standard profesional. Consultantul va respecta natura relatiei de coaching și/sau training și/sau mentorat care este centrată pe susținerea Clientului în direcția identificării propriilordescoperiri asupra opțiunilor și deciziilor de luat în vederea atingerii obiectivului urmărit de către Client. Consultantul se obligă să nu dea sfaturi nesolicitate. Consultantul nu este calificat să dea sfaturi legale, financiare sau de sănătate. Consultantul poate oferi perspectiva sa asupra situației, dacă îi este solicitată, dar nu poate fi făcut răspunzător și acceptă nicio obligație pentru consecințele acțiunii sau inacțiunii Clientului.

Clientul se obligă să respecte angajamentul luat față de sine și/sau persoana juridică pe care o reprezintă pe durata accesării serviciilor oferite de Consultant. Clientul va respecta timpul alocat sesiunilor și va anunța din timp Consultantul dacă solicit anularea sau reprogramarea unei sesiuni. Reprogramarea unei sesiuni se va face doar în condițiile de disponibilitate ale Consultantului. Clientul înțelege să își asume responsabilitatea acțiunilor pe care le întreprinde sau nu pentru atingerea obiectivelor dorite.

Prin accesarea site-ului și efectuarea înscrierii acceptați în mod expres și neechivoc Termenii și condițiile site-ului în ultima lor versiune publicată pe pagină. Sunteți responsabil/ă pentru verificarea versiunii finale a Termenilor și Condițiilor ori de câte ori utilizați site-ul. Acceptarea Termenilor și condițiilor paginii se confirmă prin bifarea checkbox-ului corespunzător din site și/sau prin trimiterea Înscrierii și/sau prin efectuarea unei plăți online.

Consultatul nu își asumă răspunderea pentru nici un fel de pierdere (materială, financiară, de date sau informații) care poate sa apară direct sau indirect din cauza informațiilor incluse pe site sau a nefuncționării sau funcționarii necorespunzătoare a acestui site și/sau a sistemului de plată. Nu putem fi făcuți responsabili pentru daune aduse calculatorului dumneavoastră sau viruși care ar putea să vă infecteze calculatorul sau alt echipament ca urmare a accesării, utilizării de către dumneavoastră sau navigării pe site-ul nostru sau descărcării de către dumneavoastră a vreunui conținut, informație, materiale, date, text, imagini, video sau audio disponibile pe site-ul nostru. Nu suntem responsabili pentru niciun prejudiciu, pierdere, revendicare, daune indirecte, incidente sau de consecință de orice tip, care decurge din sau are în vreun fel legătură cu orice utilizare a site-ului nostru sau a conținutului, datelor, materialelor sau informațiilor găsite în acesta, cu orice neîndeplinire sau întârziere (inclusiv fără limitare utilizarea sau incapacitatea de a utiliza orice componentă a acestui site pentru achiziționare sau plată), sau executarea sau neexecutarea de către noi sau de către orice furnizor, chiar dacă noi sau furnizorul nostru am fost avizați de posibilitatea de daune aduse acestor părți sau oricărei alte părți. Această exonerare de răspundere se aplică oricăror daune sau prejudicii cauzate de orice lipsă a performanței, eroare, omisiune, întrerupere, eliminare, defect, întârziere în operare sau transmisie, virus de calculator, defecțiune a liniei de comunicare, furt sau distrugere sau acces neautorizat la, modificarea, sau utilizarea înregistrării, fie pentru încălcarea contractului, comportament dăunător, neglijență, sau în baza oricărei cauze de acțiune.

6. Reclamații

Orice nemulțumire legată de accesarea, utilizarea, efectuarea unei înscrieri, aspecte legate de serviciile accesate, aspecte legate de înscrierea și/sau participarea la evenimente anunțate prin intermediul paginii și alte asemenea, ne va fi comunicată direct, prin email la adresa cristina@cristinarigman.ro.

Nemulțumirea dvs. va fi înregistrată și veți primi un răspuns în scris, pe adresa de email de la care s-a trimis sesizarea, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare. Clientul declară că este de acord să nu facă publice aceste nemulțumiri (pe rețelele de socializare, media, discuții la petreceri private sau în orice altă modalitate) sub rezerva suportării daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine adus proprietarului site-ului prin aceste acțiuni.

Orice reclamație se depune în termen de maxim 10 zile caneldaristice de la data sesizării situației reclamate.

7. Proprietate intelectuală

Conținutul prezentului site, inclusiv, dar fără a se limita la logo, imagini, fotografii, conținut texte și altele asemenea sunt proprietatea exclusive a Consultantului. Este nepermisă copierea, distribuirea, publicarea, modificarea, completarea, utilizarea, expunerea, includerea, legarea, transmiterea, îndepărtarea însemnelor, fotografiilor, imaginilor, bucăților de text, afișarea, vinderea, etc., a conținutului, datelor, informațiilor, fotografiilor sau altor informații găsite pe site fără permisiunea expresă acordată în scris de către Rigman Cristina PFA.

Niciun Client nu dobândește, prin accesarea și/sau înscrierea prin intermediul site-ului vreun drept sau vreo licență de utilizare a vreuneia dintre informațiile de pe site sau vreun drept de proprietate intelectuală/ industrială asupra serviciilor accesate prin intermediul paginii. Niciun client nu are dreptul de a utiliza un dispozitiv automat sau manual pentru a monitoriza materialele disponibile pe site.

8. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Rigman Cristina PFA se angajează prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal în concordanță cu Regulamentul (UE) 679/2016 (GDPR), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României, să respecte cu strictețe confidențialitatea datelor clienților săi și să nu transmită datele personale ale clienților către terți.

Datele solicitate pe acest site sunt: numele, prenumele, numărul de telefon și adresa de email. În momentul în care solicitați emiterea unei facturi fiscale vi se vor solicita suplimentar: CNP și adresa de facturare pentru persoane fizice, respective CUI/CIF și adresa sediului social pentru persoane juridice). În vederea efectuării plății online este posibil ca operatorul sistemului de plată online să vă solicite alte date care sunt prelucrate de operatorul de plată conform politicilor proprii.

Datele personale ale clientului vor putea fi folosite de catre Consultant numai în scopul declarant, respectiv pentru a trimite utilizatorului confirmarea înscrierii, detalii de acces la sesiunile achiziționate și materiale utilizate în cadrul sesiunilor sau pentru utilizarea de către client între sesiuni.

Nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani. Vă rugăm să nu furnizați nici o informație și să nu efectuați nici o înscriere la programe/evenimente prin intermediul paginii în cazul în care nu aveți împlinită vârsta de 18 ani.

9. Buletin informativ (Newsletter)

Clientul are posibilitatea de a-și manifesta acordul cu privire la primirea de Buletine informative emise reglat de către Consultant.

Buletinul informativ (Newsletter) reprezintă un mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, comunicat prin email cu privire la serviciile, ofertele și evenimentele oferite de Consultant într-o anumită perioadă.

Clientul își poate retrage acordul de a primi Buletine informative (Newsletter) oricând, fără nici o obligație, prin accesarea butonului Dezabonare din partea de jos a fiecărui mesaj primit.

10. Forța majoră

Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege, din motive independente de părți. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 (cinci) zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

11. Legea aplicabilă

Contractul este guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice neînțelegere intervenită între Consultant și Client în legătură cu raporturile decurgând din accesarea paginii urmează să fie rezolvate pe cale amiabilă, iar în caz de eșec, să fie supuse instanțelor competente.

12. Dispoziții finale

Acest site este deținut de către Rigman Cristina PFA care vă oferă dreptul de a accesa și efectua înscrieri la cursuri și evenimente promovate pe pagină sub rezerva acceptării de către dumneavoastră a acestor Termeni și condiții. Accesând și utilizând site-ul vă oferit automat și neechivoc acordul pentru respectarea Termenilor și condițiilor înultima formă disponibilă de pe site. Clientul are obligația de a citi Termenii și condițiile ori de câte ori accesează pagina, de a respecta întocmai Termenii și condițiile de pe pagină. Clientul nu poate pretinde necunoașterea Termenilor și condițiilor de pe site, valabili la data accesării și/sau a efectuării unei înscrieri pe site.

Consultantul își rezervă dreptul de a modifica structura si interfața oricărei pagini sau subpagini a site-ului in orice moment si la orice interval de timp liber ales, având dreptul de a întrerupe temporar, parțial sau în totalitate serviciile puse la dispoziția clienților prin intermediul acestui site fără vreo notificare prealabilă individuală sau generală. Prezenții Termeni și condiții se completează cu informațiile specifice cuprinse la descrierea serviciilor/ofertelor / evenimentelor disponibile pe site.